aktuálně

Naši členové zasahují na silnicích každý den, přehled z jejich práce naleznete na jejich webech. Zde přinášíme informace o práci spolku a toho, co souvisí s aktivitami našich členů.

Jak poškozuje náměstek MD ČR Mgr. Kopřiva státní kasu

Jak poškozuje náměstek MD ČR Mgr. Kopřiva státní kasu

Když jsme se Mgr. Jakuba Kopřivy, náměstka Sekce legislativní a právní na Ministerstvu dopravy ČR, ptali, proč úmyslně poškozuje státní kasu a všechny daňové poplatníky, proč se chystá poškodit zatím dobře fungující IZS nebo proč bezhlavě prosazuje zájmy ČKP, která v...

Proč policie nekoná dle zákona?

Proč policie nekoná dle zákona?

Je-li překážkou provozu vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista. Dle zákona o provozu na pozemních komunikacích je povinen odstranit překážku v provozu (pokud ji neprodleně neodstraní ten, kdo ji způsobil), správce komunikace a to na výzvu police. Často však...

Nepravdy policejního prezidenta

Nepravdy policejního prezidenta

Policejní prezident při svém vyjádření k problematice odstraňování překážek provozu na pozemních komunikacích opět vyslovil řadu nepravd. Proto jsme byli nuceni opět na tyto nepravdy reagovat formou otevřeného dopisu, adresovaného ministru dopravy, panu docentovi Ing....

Peklo s třemi mrtvými na D1

Peklo s třemi mrtvými na D1

Na dálnicích se setkáváme nejen s nepojízdnými nebo havarovanými vozidly, řešíme i dopravních nehody, kde jsou těžce ranění a mrtví a to bývá na psychiku velmi náročné. Celý článek si může přečíst na blesk.cz.

Proč je policie nečinná?

Proč je policie nečinná?

Deset hodin dlouhé fronty na Pražském okruhu kvůli tomu, že policie nechala řidiče havarovaného kamiónu, aby jednal podle svého uvážení. „Vina je na jednoznačně straně policie, která nevyzvala správce komunikace, aby konal,“ řekl redakci Security Magazínu analytik....

Tvůrce standardů ŘSD k problematice odtahů

Tvůrce standardů ŘSD k problematice odtahů

Ing. Josef Libertín, CSc., je respektovaným soudní znalec v oboru dopravy. V rámci Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně připravuje standardy pro Ředitelství silnic a dálnic. V této reportáži se vyjádřil k problematice odstraňování překážek na pozemních komunikacích,...

Vyjádření k článku na idnes.cz

Vyjádření k článku na idnes.cz

Dne 14. 7. 2020 vyšel na webu idnes.cz článek pod názvem „Šmelení na D1 pokračuje. Problémová odtahovka si účtuje navíc i po auditu“. Vzhledem k tomu, že se jedná o napadení člena našeho spolku, považujeme za nutné zveřejnit stanovisko k danému textu a popsat situaci...

Reakce na vyjádření ČKP

Reakce na vyjádření ČKP

Česká kancelář pojistitelů se dlouhodobě, za použití lživých argumentů a polopravd, snaží poškozovat dobrá jména našich členů, jakož i zpochybňovat stávající právní úpravu, řešící odstraňování překážek na pozemních komunikací. Své smyšlenky zástupci ČKP prezentovali...

To byl děs…

To byl děs…

14 kilometrová kolona stovek stojících vozidel na Pražském okruhu a příběh řidiče, který 3 hodiny neúspěšně čekal uprostřed Cholupického tunelu na odtah svého porouchaného osobního automobilu, má společného jmenovatele. Je jím odtahová služba pojišťovny, kterou...

Recept na kolony

Recept na kolony

Problematiku odtahů neřešíme jménem řidičů jen my, ale tomuto problému se začínají seriózně věnovat i respektovaná média. To nás velmi těší, neboť zájem veřejnosti může pomoci nastolit pořádek v zájmu zlepšení průjezdnosti, spočívající v rychlém a bezpečném odklízení...

S hasiči si pomáháme

S hasiči si pomáháme

S hasiči se často setkáváme u závažných dopravních nehod, jejichž následky společně odstraňujeme. Pokud je to třeba, pomůžeme si i navzájem. Tak jako v Olomouci, kde řidička osobní automobilu nedala přednost hasičské cisterně, která za použití světelného a zvukového...

Reakce na vyjádření ČKP

Rukojmí Nehodového centra pojišťoven?

S ohledem na blížící se termín jednání o novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a aktivitách České kanceláře pojistitelů na hraně zákona, jsme nuceni vydat tiskovou zprávu, kde blíže osvětlujeme problematiku...