O nás

Spolek odtahových služeb, z.s., je profesní sdružení poskytovatelů odtahových, vyprošťovacích a technických služeb pro motoristy a vlastníky komunikací.

Do roku 2020 vstoupil spolek se 13 členy, kteří disponují nadstandardním technickým vybavením, zaměstnanci a zázemím uzpůsobeným nepřetržitému provozu.
Těchto třináct členů spolku zabezpečuje nonstop služby motoristům a vlastníkům komunikací díky více něž 1 000 svých zaměstnanců a 750 vozidel. I to je jeden z důvodů, proč řada z nich byla prostřednictvím veřejných výběrových řízeních vybraná správcem dálnic a rychlostních komunikací (ŘSD) k zajištění povinností, které vlastníkům komunikací vyplývají ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, v podobě odstraňování překážek v provozu.

Smluvní vztah mezi správcem komunikace a společností poskytující odtahové, vyprošťovací a technické služby, poskytovatele těchto služeb jednoznačně zavazuje . Cílem je předejít dalším škodám, zraněním, ztrátám na životech i hospodářských ztrátám. Nezbytné je tedy v co nejkratším čase překážku v provozu odstranit.
Služby musí být poskytovány partnery ŘSD nepřetržitě (24/7). Bezprostředně po nahlášení musí potřebná technika vyjet a 30 minut od nahlášení začít pracovat na odstranění překážky. Mnohdy se ale nejedná o jeden nepojízdný osobní automobil. Často je třeba odstranit i překážku v podobě převrženého kamionu včetně rozsypaného nákladu či vícero vozidel „v sobě“ při hromadné dopravní nehodě. Naši členové se však ani takovýchto vypjatých výzev nezaleknou, neboť jsou na takovéto události dostatečně odborně připraveni a vybaveni. 
A to je další z rozdíl mezi členy Spolku odtahových služeb a malými živnostníky či kancelářemi a nehodovými centry, kteří těchto živnostníků, jež obvykle disponují velmi omezeným, letitým vozovým parkem, nedostatkem zaměstnanců a zkušeností, jakož i omezenou dobou provozu, využívají.

Historie Spolku odtahových služeb se datuje od roku 2007 (před novelizací zákona byl užíván název Sdružení odtahových služeb). Po celou dobu působení se však hlavní záměry spolku nemění. Smyslem je podpora, vzájemná pomoc a sdílení zkušeností mezi členy spolku, za účelem poskytování služeb na vysoké profesionální úrovni, kterou docení motoristé, jedoucí plynule a bez zbytečných zdržení za svými cíli.

Služeb našich členů vedle vlastníků komunikací využívá i řada soukromých subjektů, mezi které se řadí dovozci a prodejci vozidel, opravny vozidel, těžké a speciální techniky, dopravci.
Naši členové jsou smluvními parntery významných pojišťoven.