Nepravdy policejního prezidenta

15 října, 2020 |

Policejní prezident při svém vyjádření k problematice odstraňování překážek provozu na pozemních komunikacích opět vyslovil řadu nepravd. Proto jsme byli nuceni opět na tyto nepravdy reagovat formou otevřeného dopisu, adresovaného ministru dopravy, panu docentovi Ing. Karlu Havlíčkovi. 
Celé dopis si můžete přečíst zde.