Naši členové

Do roku 2020 vstoupil spolek se 13 členy, kteří disponují nadstandardním technickým vybavením, zaměstnanci a zázemím uzpůsobeném nepřetržitému provozu.

členů

zaměstnanců

vozidel

Mapa Dálnic v ČR

  Úseky dálnic a rychlostních silnic, kde překážky provozu odstraňují, na pokyn správce komunikace, členové S.O.S. na základě řádného výběrového řízení
  Úseky dálnic a rychlostních silnic, kde překážky provozu odstraňují partneři České kanceláře pojistitelů bez řádného výběrového řízení
  Budované a plánované úseky dálnic a rychlostních komunikací

Členové

AUTO 3000 s.r.o.

www.auto3000.cz

AUTO ONDRUŠ

www.autoondrus.cz

AUTO PRAŽÁK Assistance s.r.o.

dálnice:
0,0 – 44,8 km (D1)

rychlostní komunikace:
75,6 – 81,5 km (R1)

www.autoprazak.cz

Autoslužby HK s.r.o.

dálnice:
0 – 110 km (D11)
127 – 157 km (D35)

rychlostní komunikace:
126,0 – 129,1 km (R35)

www.autosluzbyhk.cz

CAR EXPRES 24 s.r.o.

dálnice:
28,5 – 80,0 km (D5)

www.carexpres.cz

JEREX, a.s.

dálnice:
141,5 – 188,7 km (D1)
188,7 – 218,8 km (D1)
-0,4 – 11,3 km (D2)
11,3 – 60,5 km (D2)

rychlostní komunikace:
0,0 – 11,3 km (R46)

www.jerex.cz

K A P P A – P, spol. s r.o.

dálnice:
64,4 – 92,2 km (D8)

rychlostní komunikace:
0,0 – 7,055 km (I/63)

www.kappa-p.cz

KOROSTENSKI ASSISTANCE s.r.o.

dálnice:
62,3 – 174,1 km (D3)

www.korostenski-assistance.cz

PAME – AUTO s.r.o.

dálnice:
341,5 – 376,5 km (D1)
80,0 – 151,0 km (D5)

www.pameauto.cz

PRETOL

dálnice:
44,8 – 93,9 km (D1)
93,9 – 141,5 km (D1)

www.pretol.cz

SPEMAX s.r.o.

dálnice:
296,3 – 341,5 km (D1)
0,0 – 3,006 km (D48)

rychlostní komunikace:
262,9 – 298,6 km (R35)
34,0 – 39,0 km (R46)

www.spemax.cz

WUKA – GROUP s.r.o.

dálnice:
0,0 – 28,5 km (D5)

rychlostní komunikace:

0,0 – 29,9 km (R1)
81,5 – 82,6 km (R1)

www.wuka.cz

Zdeněk Vápeník

www.vapenik.cz