Tvůrce standardů ŘSD k problematice odtahů

21 července, 2020 |

Ing. Josef Libertín, CSc., je respektovaným soudní znalec v oboru dopravy. V rámci Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně připravuje standardy pro Ředitelství silnic a dálnic. V této reportáži se vyjádřil k problematice odstraňování překážek na pozemních komunikacích, které je mnohdy prováděno nejen v rozporu se standardy správce komunikace, ale i zákona.